کتاب مدارس بدون شکست

مدارس بدون شکست

بی گمان تجارب موفقیت و شکست دوران مدرسه به ویژه در سال‌های ابتدایی بر کل زندگی هر یک از ما سایه انداخته : اولین ارتباطاتی که با فضایی بزرگتر از خانواده داشته‌ایم، اولین تجربه هایی که خواسته ایم ببینیم آیا از سوی جامعه پذیرفته می شویم؟ آیا می توانیم از پس چالش‌های این فضای بزرگتر برآییم؟ آیا می توانیم مطابق معیارهای این فضای جدی تر و منضبط تر مهر تایید بگیریم؟🤔🥺🤫🧐

سوال های جشنواره سی دانه

1-هدف از تألیف کتاب مدارس بدون شکست چه بوده است؟

2-چه راهکارهایی برای تغییر سیستم آموزشی در این کتاب پیشنهاد می شود؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar