سازمان مردم نهاد رجاوندان شهر امید، یک سازمان داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که با هدف گسترش آگاهی و کتابخوانی فعالیت میکند.

سازمان مردم نهاد “رجاوندان شهر امید” با ایمان به تاثیر ارتقا خود آگاهی جمعی بر عبور از مسائل فرا راه توسعه ایران عزیزمان بر آن است تا با همه گیر کردن مطالعه کتاب های مرتبط با این حوزه گامی هرچند کوچک در این مسیر بردارد.

امید آنکه با پیوستن به این حرکت جمعی، هرکدام چراغ خویشتن برفروزیم و نوری باشیم در عبور از تاریکی ها

هر هفته یکی از رجاوندان عزیز یک کتاب رادر نرم افزار GoogleMeet ارائه میکند  و در آخر جلسه به پرسش و پاسخ می پردازیم.

کتاب های ارائه شده

تمامی حقوق برای رجاوندان شهر امید محفوظ است.