درباره ما

موسسه مردم نهاد” رجاوندان شهر امید”، یک موسسه غیر انتفاعی و غیر سیاسی است.چشم انداز موسسه رجاوندان گسترش آگاهی های مورد نیاز برای ایران عزیزمان است و با توجه به اینکه این مهم جز با مشارکت فرد فرد ایرانیان در سرنوشت خویش حاصل نمی شود، ایجاد فرهنگ مشارکت جمعی و تصمیم گیری مشارکتی در کلیه پروژه های رجاوندان مد نظر قرار دارد.

تمامی حقوق برای رجاوندان شهر امید محفوظ است.