کتاب کسب و کار اجتماعی

کسب و کار اجتماعی

وقتی زندگی یک نفر تباه شود، همه مردم دنیا متضرر خواهند شد.

محمد یونس، بنیانگذار بانک گرامین و ایده وامهای خرد و برنده نوبل صلح ۲۰۰۶، در کتاب «کسب و کار اجتماعی» از فرصتی می گوید که از تباه شدن زندگی فقراء جلوگیری کرده و زمینه‌ای برای شکوفایی استعدادهایشان فراهم می کند.

ارائه صوتی این کتاب همراه با اسلاید ها در کانال تلگرامی “رجانیوش” قرار داده شده است.

سوال های جشنواره سی دانه

1-کسب و کار اجتماعی چند نوع است نام ببرید؟ و ویژگی های کسب و کار اجتماعی نوع اول را بیان کنید.

2-چند نمونه از استراتژی و برنامه ریزی در کسب و کار اجتماعی را بیان کنید؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar