کتاب پسا توسعه

پسا توسعه

همیشه در مورد مزایای توسعه و مزیت زندگی در یک جامعه توسعه یافته شنیده‌ایم . در این نشست برآنیم تا با شنیدن نظریات “مجید رهنما” نیم نگاهی هم به نقد این پروژه‌ها داشته باشیم و آسیب زایی آنها را نیز بررسی کنیم.

خوب است که بدانیم مرحوم “مجید رهنما”، اولین وزیر آموزش عالی در ایران بوده و همچنین سابقه ۱۲ دوره نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و مشارکت در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای بین المللی را داشته و از صاحب نظران نظریه “پساتوسعه” است که سالها نظریه اش را در دانشگاه های برتر دنیا تدریس نموده است.

سوال های جشنواره سی دانه

1-ویژگی های پژوهشگر برای واروپژوهش / پساتوسعه از دید رهنما چیست؟

2-کارسازترین استراتژی‌های توسعه از دید رهنما چیست؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar