کتاب ماهی

ماهی

این کتاب از دسته کتابهای مدیریتیست که با داستانی جذاب شما را به اعماق ذهن یک مدیر و چگونگی تصمیمگیری در چالش ها و خلق انگیزه تحول در یک سازمان می برد.
به خصوص که این داستان را از زبان بانویی بشنویم که ۴۶ سال است که در فضای صنعتی و مدیریتی ایران تجربه حضور دارد.
بله! سابقه کاری بیش از طول عمر خیلی از ما!!

سوال های جشنواره سی دانه

1-آیا شما هم یک هنرمند هستید؟

2-پیشنهادات “گروه انتخاب دیدگاه ها” چه بود؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar