کتاب قدرت عادت

این کتاب که توسط چارلز داهیگ در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، تا ۶۲ هفته جزء پرفروش های نیویورک تایمز بوده و در زمینه نحوه شکل‌گیری عادات فردی، سازمانی، اجتماعی و خلق تغییرات مناسب است و به بررسی علمی پیرامون این موضوع می‌پردازد.

چارلز داهیگ، با پیش زمینه تاریخ و مدیریت، در این کتاب، تحقیقات علمی و اجتماعی را ترکیب کرده و توضیح می دهد که : عادت با الگویی روانشناختی به نام «حلقه عادت» شروع می‌شود که سه فرآیند جداگانه دارد: سرنخ، روتین و پاداش 🤓

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar