کتاب علیه تربیت فرزند

تصور اغلب ما از تربیت فرزنداین است: “فراهم کردن محیطی امن، برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای زمان کار و فراغت، نظارت دقیق بر اعمال و روابطش و هدایت او تا رسیدن به اهدافی عالی”.

اما آلیسون گوپینک در این کتاب از غیر عملی بودن و همچنین زیان بار بودن این نگاه به فرزند پروری می گوید. او نشان می دهد که چرا هرگز نباید دنبال ساختن و شکل دادن به فرزندانمان باشیم. و همچنین توضیح میدهد که چگونه از فرزندانمان طوری مراقبت کنیم که بیاموزند درجهانی پیش بینی ناپذیر، افرادی انعطاف پذیر، خلاق و مقاوم باشند.

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar