کتاب زوال پدر سالاری

زوال پدر سالاری

در ایران عزیز ما از عهد باستان تا عصر کنونی، نهاد خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره ارتباطات خونی و قومیتی بر سایر انواع ارتباطات غلبه داشته است.

اما می‌توان گفت در عصر جدید شاهد تغییر ساختارهای کهن و ظهور سبک‌های جدیدی از ارتباطات درون خانواده‌ها می‌باشیم: از شکاف‌های بین نسلی تا فرزند‌سالاری، از ارتباطات فرا زناشویی تا ازدواج‌های فراقانونی و…

در ارائه کتاب این جلسه بر آنیم تا در محضر استاد “قانعی راد” زانوی شاگردی به زمین بزنیم و با هم در مورد عوامل جامعه شناختی ظهور چنین وضعیتی برای خانواده های ایرانی تامل کنیم و بیاموزیم.

سوال های جشنواره سی دانه

۱- در مورد ارتباط انقلاب ایران و نظام پدرسالاری ، نظر نویسنده را بفرمایید؟

2-سه ویژگی نسل دهه ۸۰ را بفرمایید؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar