کتاب خطای دکارت

خطای دکارت

سوال های جشنواره سی دانه

1-نقش احساسات و هیجانات در تصمیم گیری چیست؟

2-درمورد جایابی کارکردهای شناختی در مغز انسان چه میدانیم؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar