کتاب توسعه به مثابه آزادی

توسعه به مثابه آزادی

“آمارتیا سن”، اقتصاددانی هندی (درواقع همشهری محمد یونس که قبلا” کتاب کسب و کار اجتماعی او را ارائه کردیم) ، برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۸ و استاد فلسفه و اقتصاد دانشگاه هاروارد است.

اندیشه های او در این کتاب که از ابعاد مختلف مشارکت زنان، انواع آزادی و عدالت اجتماعی با ما سخن می گوید، دریچه های جدیدی را به روی مخاطب باز می کند؛ به خصوص وقتی از “آزادی به مثابه تعهد اجتماعی” و از “فقر به مثابه محرومیت از قابلیت ها” سخن می گوید.

سوال های جشنواره سی دانه

1-آمارتیا سن فقر را چگونه تعریف می کند؟ رابطه آن با درآمد را تبیین کنید.

2-دلایل منتقدان گسترش آزادی های سیاسی و حقوق مدنی چه مواردی هستند؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar