کتاب بازخوانی پائولو فریره

بازخوانی پائولو فریره

این کتاب ما را با نظرات پائولو فریره آشنا میکند، البته به روایت دکتر ناصر یوسفی.

پائولو فریره از مهمترین چهره های روانشناسی انسان گرا و مباحث تعلیم وتربیت است که متاسفانه در ایران ناشناخته مانده
در نظریات فریره، انسان همانقدر که منتقد است، اهل گفت و شنود است، رویاپرداز است، خلق میکند و به زندگی و آینده امیدوار است. فریره با بسط دادن بخش اجتماعی دیدگاه های اریک فروم موفق شد آموزش جامعه محور را ترویج و توسعه دهد

دکتر ناصر یوسفی نیز دکترای آموزش و پرورش دارد، مدیر “موسسه پژوهشی کودکان دنیا” و نوبسنده کتابهای تحسین شده ای برای کودکان و نوجوانان و همچنین مشاور چند نهاد بین المللی از جمله یونیسف می باشد

سوال های جشنواره سی دانه

1-کدامیک از جملات زیر با توجه به ارائه کتاب صحیح است ؟

الف) خطاکردن سدی در برابر شناخت است.

ب) ذهن ترسو و شرطی شده ما موجب میشود آزادی را با هرج و مرج هم سطح کنیم .

ج) راه دستیابی به آزادی قطعی مبارزه با ستمگران واقعی است .

د) با برنده شدن در رقابت عزت نفس را تجربه خواهیم کرد.

2-کدام یک از جملات زیر با نظریات فریره همخوانی دارد؟

الف) نخبه ها و سرآمدها هستند که دنیا را می سازند.

ب) وقتی کودکی خود را با دیگران مقایسه می کند توانایی ها و مهارت های خود را رشد خواهدداد.

ج) برای رهایی از سلطه، این روشنفکران هستند که باید توده مردم را راهبری کنند.

د) در این جهان هیچ امانتی وجودندارد که همگان را مجبور کنیم آن را حفظ کنند .

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar