کتاب ایران،جامعه کوتاه مدت

ایران جامعه کوتاه مدت

سوال های جشنواره سی دانه

1-دلایل کوتاه مدت بودن جامعه ایرانی از نظر نویسنده کتاب چیست؟

2-بنیانی ترین اصل برای جانشینی و مشروعیت چه بود؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar