کتاب امریکا چگونه امریکا شد

در پی انتخابات اخیر امریکا، سوالات بسیاری در ذهنمان شکل گرفت که اصلا” امریکا چگونه کشوریست و چگونه به اینجا رسیده و چه گذشته ای داشته و چه مسیری طی کرده؟؟🤓🤔🤔

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar