کتاب کالبدشکافی چهار انقلاب

سوال های جشنواره سی دانه

1-مهمترین یکنواختی انقلابها پیش از پیروزی انقلاب کدامند؟

2-مهمترین یکنواختی انقلابها پس از پیروزی انقلاب کدامند؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar