کتاب روشنفکران ایرانی و غرب

سوال های جشنواره سی دانه

1-شرق شناسی وارونه و بومی گرایی چیست؟

2-بومی گرایی را انتخاب کنیم یا غربگرایی؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar