کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی

کتاب ارتباط بدون خشونت

سوال های جشنواره سی دانه

1-چهار فرآیند اصلی در ان.وی.سی. را بیان کنید.

2-چطور می‌توانیم خشممان را به شیوه‌ی ارتباط بدون خشونت بیان کنیم؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar