رجاوندان شهر امید بر آنست با هدف گسترش کتابخوانی و آگاهی خدمتی برای مردم عزیز ایران انجام دهد.

تمامی حقوق برای رجاوندان شهر امید محفوظ است.