کتاب گفتمان های جامعه ایرانی

گفتمان های جامعه ایرانی

این کتاب کوششی است تا “زبان فارسی” و گفتمان های معاصر را به راهی برای شناخت “جامعه ایرانی” تبدیل کند و تحولات ایران را از طریق تحولات زبان فارسی و گفتمان‌های ایرانی توضیح دهد.

خیلی وقت ها تاریخ را ذکر وقایع دانسته ایم ولی در این کتاب یاد می گیریم که چگونه تحولات زبانی و شناختی، پیش قراولان تحولات تاریخی هستند.

سوال های جشنواره سی دانه

1-چه عواملی به استقرار تجدد در ایران کمک کرد؟

2-آینده گفتمانهای ایرانی در این کتاب چگونه پیش‌بینی شده است؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar