کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

با سرعتی آهسته تر به همخوانی و هم اندیشی این کتاب می پردازیم و سعی می‌کنیم برای کنجکاوی های خودمون در مورد توسعه و عقب ماندگی کشورهای مختلف پاسخ های عمیق تری پیدا کنیم.