کتاب پاداش

پاداش

درون هر یک از ما انرژی انسانی شگفت انگیزی نهفته است که اگر ارزش سرمایه‌گذاری روی آن را درک کنیم، همه ما از مزایای آن سود خواهیم برد ✌️✌️😇😇

شاید برخی از ما سمت هایی مدیریتی در محل کار خود داشته باشیم و همیشه به این دغدغه اندیشیده باشیم که چطور می توانیم انگیزه کارکنانمان و بهره‌وریشان را افزایش دهیم 🧐🤔
ولی در نگاهی عمیق تر هر یک از ما “مدیرعامل” زندگی شخصی خودمان هستیم 😎

با ارائه این کتاب و بحث پیرامون آن برآنیم تا با توجه به مطالعات اقتصاد رفتاری همفکری کنیم که به عنوان یک دانش آموز، یک دانشجو، یک خانم خانه دار، یک فرزند، یک همسر، یک پدر یا مادر، یک همسایه و یک شهروند چگونه می توانیم از اشتیاق خود برای انجام کارها و رسیدن به اهدافمان محافظت کنیم و یا در اطرافیانمان ایجاد انگیزه کافی کنیم و تاثیر گذار باشیم ✌️🤝

سوال های جشنواره سی دانه

1-بر اساس نظر دن اریلی، پایدارترین ریشه ایجاد انگیزه در ما انسان ها چه چیزی است؟

2-بر اساس ارائه کتاب، ما چطور میتوانستیم به خودمان انگیزه بدهیم؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar