کتاب فقر احمق می کند

فقر احمق می کند

آشنایی با تاثیر کمبود ها بر شیوه تفکر و تصمیم گیری هایمان

سوال های جشنواره سی دانه

1-فرآیند تونل زنی ذهن چه طور اتفاق می افتد؟

2-چرا اسم کتاب در یکی از ترجمه های فارسی از scarsity به فقر احمق می کند ترجمه شده،مفهموم این جمله چیه؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar