کتاب راه و رسم مربیگری

راه و رسم مربیگری

برای ارتباطات موثرتر شغلی و عاطفی سرمایه گذاری نمائید.

سوال های جشنواره سی دانه

1-برای پروراندن عادتِ کارآمد توصیه می شود چه کارهایی انجام دهیم؟

2-فرق مربیگری به قصد عملکرد با مربیگری به قصد پرورش چیست؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar