کتاب ذهن کامل نو

ذهن کامل نو

هدیه ما به خودمان : آشنایی با قابلیت های نهفته ذهن که در آغاز هزاره جدید، برای عبور از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی، می توانند به ما کمک کنند و به وجود ما توسعه ببخشند.

سوال های جشنواره سی دانه

1-عوامل ظهور نیمکره راست مغز کدامند؟

2-منظور از high concept و high touch چیست؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar