کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی

دگرگونی ساختار حوزه عمومی

در دوکتاب قبل که در مورد حوزه عمومی و تاثیر پدرسالاری و گفتگو صحبت کردیم، از آقای هابرماس نام برده شد و فهمیدیم که ایشون نظرات مهمی در این زمینه ها دارن که مورد ارجاع خیلی اندیشمندان قرار می گیره 🤓

سوال های جشنواره سی دانه

1-حوزه عمومی چیست و چه کارکردی دارد؟

2-علت فروپاشی و زوال حوزه عمومی در دموکراسی و جوامع مدرن معاصر چیست؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar