کتاب دروغ های مسلح

دروغ های مسلح

کتاب دروغ‌های مسلح (Wearponized Lies) که در سال ۲۰۱۶ بانام دستورالعمل‌های دروغ منتشرشده بود جوایز مختلفی همچون جایزۀ بهترین کتاب غیرداستانی ماویس گالانت جایزه کتاب تجاری اکسیم و یکی از فینالیست‌های جایزۀ دونر در سال ۲۰۱۷ است، همچنین به‌ عنوان صد کتاب برتر توسط روزنامۀ گلوب‌اند میل در سال ۲۰۱۶ انتخاب‌ شده است.دنیل جی. لویتین (Daniel J. Levitin) در این کتاب از بازی‌های زبانی، دست‌کاری و تحریف آمارها توسط کارشناسان، تشویش و انحراف افکار عمومی توسط برنامه‌ها و شوهای تلویزیونی با نگاهی نقادانه و موشکافانه پرده برمی‌دارد. او با اشرافی که بر مباحث حوزه علوم شناختی دارد و با بهره‌گیری از منطق، زبان‌شناسی، علوم آماری، روانشناسی و تحلیل گفتمان، توانسته است شیوه و گفتمان انتقادی ساده ولی مؤثر و کاربردی را در رابطه با مسائل اخبار دروغ و مغالطات در فضای لجام‌گسیخته و بدون کنترل دنیای مجازی، اختیار کند.

کتاب «دروغ‌های مسلَّح» سعی کرده با زبانیِ ساده، مثال‌هایی روشن، و تصاویری گویا به‌ «تفکرِ انتقادی» ما تقویت ببخشد به این هدف که در «عصرِ اطلاعات» دروغ را از حقیقت بازشناسیم.

سوال های جشنواره سی دانه

1-همبستگی و علیت یک چیز هستند؟

2-چند نوع احتمال داریم؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar