کتاب جستارهایی در باب عشق

آلن دوباتن نویسنده، فیلسوف و مجری تلویزیون ساکن بریتانیاست که دوره دکتری فلسفه را در دانشگاه هاروارد آغاز کرد ولی برای نوشتن کتب فلسفی به زبان ساده، آن را نیمه کاره رها کرد.

کتاب‌های او موضوعات مختلفی را به شیوه‌ای فلسفی با تأکید بر ارتباط آن با زندگی روزمره و در خلال روایت داستان هایی بررسی می‌کند

داستان این کتاب هم که در ۱۹۹۳ منتشر شده، به خوبی ساخته و پرداخته شده است و اگرچه که ممکن است خود شما هم مشابه ان را بارها و بارها در زندگی واقعی دیده باشید، اما می تواند به نگاه شما عمق ببخشد 🤓

“یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب
کز هر زبان که میشنوم نامکرر است”