سخنرانی آداب و فواید گفتگو در جامعه

آداب و فواید گفتگو در جامعه

در این کتاب در محضر استاد ملکیان، در مورد آداب گفتگو خواهیم آموخت و اینکه چه اتفاقی می افتد که مکالمات ما با شکست مواجه می شوند و گاه به دعوا ختم می شوند ؟ کدامیک از آداب گفتگو را از قلم انداخته ایم که در برقراری یک مکالمه سازنده ناتوان بوده ایم؟ 🧐🧐🤔

سوال های جشنواره سی دانه

1- در تحقق تاریخی حل مشکل عملی از چه روشهایی استفاده شده است وبهترین روش کدام است ؟

2- در گفتگو چه مواردی نباید راه پیدا کند ؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar