مطالعات تاریخ موسیقی پیش از اسلام در ایران

آثار باستانی از آنجا که نشانه‌هایی از زندگی پیشینیان را بر خود دارند بسیار جذابند، در این میان آثاری که نشان از موسیقی و سازهای کهن دارند توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند. لذت کشف نوایی که گذشتگان به عنوان موسیقی می‌شنیدند، پیوسته مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده‌است. سوال اینجاست که تا چه اندازه امکان این کشف فراهم است؟

این پرسشی است که این هفته در کنار پژوهشگری که سال ها روی موسیقی ایران پیش از اسلام مطالعه و پژوهش داشته، در پی پاسخ به آن هستیم.

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar