کتاب جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران

تئوری توطئه

سوال های جشنواره سی دانه

1- تعریف تئوری تو طئه تو سط احمد اشرف چگونه است ؟

2- عوامل موثر در پیدایش توهم توطئه در نیمه استعماری ایران‌چه بود ؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar